divendres, 30 de novembre de 2012

JORNADA EN RECORD DE CRISTINA ULLOA


El record i la feina de la logopeda Cristina Ulloa aplega més de 250 persones en una jornada dedicada a l'educació de l'alumnat amb sordesa en la modalitat oral.
El passat divendres, 30 de novembre, la Jornada sobre l'educació de l'alumnat amb sordesa en modalitat oral: De la formació als resultats, organitzada pel CREDAC Pere Barnils en record de la logopeda Cristina Ulloa, va reunir a l'Escola del Treball més de 250 persones de tots els col·lectius professionals relacionats amb l'educació de l'alumnat amb sordesa en modalitat oral: logopedes, psicopedagogs, educadors, audioprotesistes, metges, etc.
La jornada es va desenvolupar en quatre blocs centrats en els aspectes més importants de la que va ser la feina de Cristina Ulloa: des de la teoria i organització, la pràctica logopèdica, l'escola i els professionals i l'alumnat i famílies.

Cristina UlloaCristina UlloaCristina Ulloa