dissabte, 12 de novembre de 2011

EL CREDAC PARTICIPA A LES XVI JORNADES D'ACAPPS


El CREDAC torna a estar convidat a participar en les XVI Jornades de Formació en Modalitat Oral de les Persones Sordes d'ACAPPS, celebrades a la seu de l'ONCE a Barcelona el passat 12 de novembre.

Les logopedes Claustre Piñol i Mª Jesús Soriano presenten la ponència:L'atenció de l'alumnat sord: el pas de la primària a la secundària i postoblgatòria. Etapa important en la qual els pares ha de prendre decissions i on la informació i l'orientació prenen un paper rellevant.

El CREDAC atén aquest curs un total de 93 alumnes en aquestes etapes, representant una tercera part del total dels alumnes.

Jornades de Formació AcappsJornades de Formació Acapps